:
SYARAT KELAYAKAN


  • Pelajar yang sudah berumur 16 tahun ke atas sahaja
  • Pelajar tahfiz yang mampu membaca dan menghafaz Al Quran minimum 10 juzuk
  • Lulus ujian bertulis dan temuduga khas Smart Tahfiz
  • Lulus ujian psikologi dan peribadi unggul
  • Terbuka kepada Warganegara Malaysia lelaki sahaja