:
MATLAMAT SMART TAHFIZ


  • Menyediakan iklim pembelajaran yang kondusif serta proses tarbiyyah untuk pembentukan iman dan peribadi muslim sejati kepada pelajar- pelajar untuk menghadapi hidup yang sebenar.
  • Memperkembangkan rohani, pemikiran, emosi dan fizikal selaras dengan tuntutan Islam supaya menjadi generasi yang teguh zahir dan batin serta tunduk patuh kepada perintah dan peraturan Ilahi.
  • Menyediakan asas ketrampilan kemahiran (psikomotor) mengikut minat dan bakat bagi membolehkan dirinya nanti memilih sesuatu aliran pendidikan dan bakat yang sesuai.
  • Menyediakan generasi muda hafiz yang bertanggungjawab terhadap agama, bangsa, masyarakat, negara dan alam sekitar.
  • Menjadi Masjid UNISEL sebagai Institusi terpercaya dalam mengurus dan membentuk Pelajar Tahfiz untuk disalurkan ke fakulti profesional khasnya di UNISEL